“Өрлеу” – Шымкент журналы 2018 жыл №3

МАЗМҰНЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ Абашева П.А. Тұлға – біртұтас ұлттың жетістік іргетасы Егенова Н.А., Эштаева У.А. Рухани жаңғыру – жас ұрпаққа адамгершілік-рухани тәрбие берудің негізі Сатымбекова Р.Б., Сапарова Жалғасы …

“Өрлеу” – Шымкент журналы 2018 жыл №2

МАЗМҰНЫ Искакова Л.Т. Тиімді өзара әрекеттестік – білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында білім сапасын арттыру факторы РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ Сағынтаев Қ.С. “Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру” мақаласы еліміз дамуының басым бағыты Мырзатаева Жалғасы …

«Өрлеу»-Шымкент» журналы 2018 жыл №1

Мазмұны РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ айдарында: Куанышбаева З.Б. «Бала тәрбиесіндегі халық шығармашылығының тәлім тәрбиелік мәні мен маңызы»; ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АЛАҢ айдарында: Рахимжанова Г.К. «Дифференцированный подход в обучении: способы реализации»; ӘДІСТЕМЕЛІК ПОРТАЛ айдарында: Кошеров Жалғасы …

«Өрлеу»-Шымкент» журналы 2017 жыл №6

Мазмұны БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТ айдарында: Ахметова К.К. «Повышение квалификации педагогов в контексте реализации нециональной идеи «Мәңгілік ел»; ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АЛАҢ айдарында: Утеева Н.Е., Тургунова Д.К. «Психикалық дамуы тежелген балаларды түзете-дамыта оқытудың Жалғасы …

«Өрлеу»-Шымкент» журналы 2017 жыл №5

Мазмұны БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТ айдарында: Искакова Л.Т «Қырандай самғаған – Өрлеу!»; ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АЛАҢ айдарында: Шойманова М.Б. «CLIL әдістемесі бойынша оқытудағы өзгерістер»; ӘДІСТЕМЕЛІК ПОРТАЛ айдарында: «Жуманова Р.М. «Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды білім саласында Жалғасы …

«Өрлеу»-Шымкент» журналы 2017 жыл №4

Мазмұны Н.В.Цой «SMART –обучение в повышении квалификации учителей»; М.И.Қалымбет «Оқыту мен оқу үдерісіндегі – жаңартылған бағдарлама»; М.А.Болганова «Триединство языков и новые технологии в обучении языку в рамках обновления содержания среднего Жалғасы …

«Өрлеу»-Шымкент» журналы 2017 жыл №3

Мазмұны Ш.Н.ЕРГЕШБАЕВА “Педагогтердің кəсіби өсуі – білім беру сапасын көтерудің басты шарты”; Г.О.МЕДЕТБЕКОВА  “Роль профессиональной компетентности учителя в формировании гражданственности”; Н.Ж.АБДИКЕРИМОВА “МƏҢГІЛІК ЕЛ” жалпыұлттық идеясын жүзеге асыруда тəрбие жұмысының басым Жалғасы …